BG
 

3D лазерно сканиране, 3D CAD / BIM и научно изследователска дейност

Постоянен и висок стандарт за качество, основан на използването на най-новите технологии в 3D лазерното сканиране, висока гъвкавост и професионална компетентност.

За нас

Аикюволушон България ЕООД предлага модулно организиран пакет от услуги в областите на: 3D лазерно сканиране, 3D CAD / BIM, научни изследвания и развитие. Въз основа на големият и продължителен опит и ноу-хау, екипът от експерти на Аикюволушон България ЕООД решава всяка нова задача с мотивация и професионална компетентност.

Иновативните решения на фирмата и отдаденост на желанията на клиентите, са в основата на непрекъснато увеличаващия се пазарен дял на компанията.

НАШИТЕ УСЛУГИ
Какво ново ?

Области на приложение

Архитектура +

Данните от 3D лазерното сканиране могат да бъдат трансформирани в прецизни 3D CAD модели / BIM, 2D чертежи и вертикални/ хоризонтални разрези...

Археология и културно наследство +

При археологически разкопки всеки слой се скенира по време на работния процес, като всяка стъпка от процеса се документира във виртуална среда...

Автомобилна индустрия и роботика +

Резултатите от 3D лазерното сканиране в сферата на автомобилната индустрия и роботиката са насочени към собствениците на активи, оператори, инженери, строителните фирми и т.н.

Индустриално строителство +

Дигиталната фабрика е цялостна концепция, осигуряваща методи, модели и инструменти, които подпомагат предприятията в оптимизирането на техните организационни структури...

Фасилити мениджмънт +

Всички притежатели на активи знаят, че за да може ефективно да функционират техните недвижими имоти, от жизненоважно значение е генерирането на техни еквивалентни дигитални модели...

Криминалистична архитектура +

Престъпленията и местопроизшествията се подлагат на продължителни и сложни разследвания...

Корабостроене +

3D лазерното сканиране предлага на корабните инженери начин, който гарантира, че техните плавателни съдове са построени/реконструирани правилно и безопасно, спестявайки им време и пари...

Опазване на природата +

С помощта на технологията 3D лазерното сканиране изключително сложни триизмерни природни образувания могат да бъдат цифрово документирани...

Учебна платформа