BG
 

3D лазерно сканиране и 3D CAD моделиране в международното летище във Франкфурт

Аикюволушон България ЕООД участва в два проекта за 3D лазерно скениране и 3D CAD моделиране на геит 6, на международното летище във Франкфурт. Корпоративният екип извърши структурното изследване на геит 6, на международното летище във Франкфурт с помощта на 3D лазерно скениране. 3D CAD документирането на геит С6 беше създадена на базата на данните от 3D сканирането. Вторият проект се състои в създаване на строително-придружаваща документация по проекта на геит Б на международното летище във Франкфурт с помощта на 3D лазерно скениране.