BG
 

3D лазерно сканиране и 3D CAD моделиране на тунела Хеслах в Щутгарт, Германия

Аикюволушон България ЕООД приключи работа по проект за 3D лазерно сканиране и 3D CAD моделиране в рамките на реконструирането на тунела Хеслах в Щутгарт, Германия.