BG
 

Криминалистична архитектура

Престъпленията и местопроизшествията се подлагат на продължителни и сложни разследвания. Автентичността и качеството на данните, заснети непосредствено след инцидента, са от решаващо значение за точността на възстановката при разследването, тъй като местопроизшествието се променя и/или терена трябва да бъде разчистен в относително кратък период от време.

Следователите осъзнават, че за да се реши случая, от жизнено важно значение е бързото и с висока детайлност документиране на  средата на произшествието или злополуката, без да се пречи или да се унищожат следи, за да могат те да бъдат проверени при последващото разследване.

С помощта на 3D лазерното сканиране, "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД решава един от основните проблеми, пред който следователите са изправени днес – цифрово заснемане на достатъчно геометрични и семантични данни при първоначалния оглед на мястото на разследване, преди да настъпят изменения в него. По този начин следователите ще могат ефективно да анализират околната среда на сложни за разследване събития на базата на събрани и обработени електронни документи.

В 3D дигитализираната среда на местопроизшествието могат да бъдат изчислени траекторията на куршуми и произходът на пръските кръв,  както и да бъде идентифицирана и доказана директна видимост. Личното мнение на всеки един от участниците може да бъде оценено, като става възможно прецизно вникване не само в поредицата от събитията, свързани с извършването на престъплението, но и спрямо промените в неговата обстановка. Дигиталната документация на моторно превозно средство преди и след последиците допринася за надеждната оценка на въздействието на сблъсъка и деформацията на автомобила.