BG
 

3D CAD / BIM

Облакът от точки, получен от 3D лазерното сканиране, се използва за създаване на 3D CAD модели за различни приложения, в това число за инфраструктура/строителство/проектиране и реконструкции на съоръжения, инсталации/управление на активи/опазване на околната среда и паметници на културата/виртуални симулации. 3D CAD моделите на базата на триизмерни лазерни скенове представляват преобразуване на триизмерните облаци от точки във виртуална реалност, в резултат на което, например, една тръба вече не е само цилиндър, а част от система с параметри и различна семантична информация.

Екипът на "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД предоставя на потребителите подробни облаци от точки, което позволява 3D CAD моделиране на инфраструктури/сгради/съоръжения/инсталации в голямо разнообразие на бизнеса и публичните услуги, включително архитектурно заснемане с цел проектиране или създаване на екзекутивна документация, строителни конструкции, роботика и автоматични производствени линии, например: в автомобилната индустрия, корабостроителната промишленост, рафинерии, летища, тунелно строителство, електроцентрали, археология и опазване на културното наследство, и т.н.

Инвестиционно проектиране

 • 2015 г. / Изготвяне на инвестиционен проект и количествени сметки за конна база с къща за гости, с. Борущица, обина Мъглиж / „БИНЕТА“ ЕООД.
 • 2015 г. / Изготвяне на инвестиционен и технически проект за СПА център и пространствено и градско планиране, с. Борущица, обина Мъглиж / ЕТ "СТИКОМ - ГАЛИНА ТОДОРОВА".
 • 2014 г. / Изготвяне на идеен проект - част "Архитектура", с. Борущица, обина Мъглиж / ЕТ "СТИКОМ - ГАЛИНА ТОДОРОВА".
 • 2014 г. / Изготвяне на инвестиционен проект за УПИ VІІ98 кв.17 кадастр. район 501 с. Борущица, общ. Мъглиж / „БИНЕТА“ ЕООД.
 • 2011 г. / Изготвяне на проект и строителен надзор на Хотел Лангфуртер Хоф, Лангфурт, Германия / Хотел Лангфуртер Хоф.

   
3D CAD / BIM Услуги
 • 2018 г. / 3D лазерно сканиране и експортиране на разрези през облак от точки в CAD, София, България / Технически университет – София.
 • 2017 г. / 3D лазерно сканиране и 3D моделиране на Chateau de Relibert, Évaux-les-Bains Франция.
 • 2015 г. / Изготвяне на 3D CAD модел на Техническа централа и лаборатория, Мюнхен, Германия / Център по биомедицина към Мюнхенски университет „Лудвиг и Максимилиан“.
 • 2013 г. / 3D лазерно сканиране, 3D CAD моделиране и изчертаване на планове на фундаменти по проект на Форд, Валенсия (Испания) и Саарлуис (Германия) / Ford Motor Company.
 • 2012 г. / 3D лаззерно сканиране, изработка на CAD чертежи и изработка на 3D CAD модел, с. Ковачево, България / ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД.
 • 2008 г. / 3D CAD моделиране на производствена линия. Гагенау, Германия / Daimler AG.

.