BG
 

АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

„АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-9717-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места Обща стойност: 9000,00 лв., от които 7650,00 лв. европейско и 1350,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 21.08.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.