BG
 

Архитектура

Приложението на технологията на 3D лазерното сканиране в областта на архитектурата гарантира висока точност на измерванията, което предоставя най-добрата основа за икономически рационално проектиране с цел изграждане и реконструкция.

Данните от 3D лазерното сканиране могат да бъдат трансформирани в прецизни 3D CAD модели / BIM, 2D чертежи и вертикални/ хоризонтални разрези.

Обектно-ориентираните 3D CAD модели / BIM, създадени на базата на 3D лазерни скенери, са важна предпоставка за подобряване на всички процеси при планирането на изграждане и реконструкция, и допринасят за ефективността на разходите и за намаляване на грешките при проектирането.

2D чертежите са или генерирани директно от облака от точки, или чрез 3D CAD моделиране.

3D лазерното сканиране е най-модерният инструмент, с който разполагат архитектите, за документиране на строителния процес и за надзор на изграждащия се обект. Тъй като проектирането изисква много време, често е по-ефективно да се направят анализи и измервания директно в 3D облака от точки. По този начин грешки по време на строителството могат да бъдат своевременно идентифицирани и елиминирани, което води до по-голям икономически ефект.

Интеграцията на технологията 3D лазерно скaниране и системи за фасилити мениджмънт осигурява идеалната основа за въвеждането на автоматизирано компютърно управление на:

  • Пространството
  • Сградни инсталации и оборудване
  • Експлоатация и поддръжка
  • Планиране
  • Разработване и изпълнение на проекти
  • Оценка на качеството и иновации