BG
 

Индустриално строителство

Технологията 3D лазерно сканиране има неограничени възможности за приложение в областта на строителните конструкции и промишлено строителство. Точното заснемане е основата за успешното оперативно и енергийно управление на индустриалните съоръжения. Генерираните 3D облаци от точки се трансформират в обектно-ориентирани 3D CAD модели. По този начин дейности като реконструкции, ремонти и технически обслужвания могат да се извършват бързо и ефективно. "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАТИЯ" ЕООД има богат опит в множество проекти с приложение на технологията 3D лазерно сканиране в различни индустрии, в т.ч .:

  • Летища
  • Електроцентрали
  • Рафинерии | Химическа промишленост
  • Корабостроителници
  • Изграждане на тунели

Дигиталната фабрика е цялостна концепция, осигуряваща методи, модели и инструменти, които подпомагат предприятията в оптимизирането на техните организационни структури, за да са в състояние да се справят с очаквани или неочаквани промени в бизнес процесите и пазарите.

3D лазерното сканиране и 3D CAD моделирането на базата на 3D скенери са ключови инструменти за реализирането на идеята за дигитална фабрика: всестранно планиране, изпълнение, контрол и непрекъснато подобряване на всички основни фабрични процеси и оползотворяване на ресурсите във връзка с крайния продукт, т.е. автомобили, самолети, кораби и т.н.

Внедряването на дигиталната фабрика изисква няколко основни дейности:

  • Eкзекутивен анализ
  • Сравнение между моментното и желаното състояние;
  • Откриване на проблеми, симулация и оптимизация на материалната база и работните процеси;
  • Обектно-ориентирано 3D CAD моделиране.