BG
 

Фасилити мениджмънт

Всички притежатели на активи знаят, че за да може ефективно да функционират техните недвижими имоти, от жизненоважно значение е генерирането на техни еквивалентни дигитални модели.

3D лазерното сканиране може да осигури на собствениците на активи и техните архитекти и инженери подробни 3D изображения, които точно да документират цялата инфраструктура, сгради, съоръжения, инсталации и прилежащите им компоненти. Получените данни от 3D лазерното сканиране могат да се използват не само с цел за изготвянето на екзекутивни чертежи за реконструкции, но и като документация за 3D CAD моделиране и други архитектурни и инженерни задачи. Освен това 3D лазерните скенери имат приложение и като комплексен актив за фасилити мениджмънт, който обхваща целия жизнен цикъл на активите.

Интеграцията на 3D лазерното сканиране и фасилити мениджмънт решенията гарантират, че оперативните и стратегически решения са възможно най-логични и ефективни.