BG
 

Опазване на природата

С помощта на технологията 3D лазерното сканиране изключително сложни триизмерни природни образувания могат да бъдат цифрово документирани. 3D дигиталното заснемане и моделиране на геометрията на природни образувания представлява подходящ подход за научни изследвания, управление и опазване на природното и геоложко наследство.

Сферите на приложенията на 3D лазерното скениране за заснемане на природни образувания са многобройни и включват архивиране, документиране, мониторинг, визуализиране, демонстрация, образование, консервация, реставрация, идентификация и интерпретация.

Физически достъпни естествени пещери с огромни размери, в които има образувания от сталактити и сталагмити с уникални цветове и форми, могат да бъдат заснети с 3D лазерен скенер, създавайки цялостен измерим запис на пещерите в тридимензионален модел. Генерираният при лазерното скениране облак от точки е съставен от милиони индивидуални пиксели, които могат да бъдат „разрязани“ на отделни хоризонтални и вертикални нива, да бъдат виртуално разглеждани в големи детайли на екрана или чрез „прелитане“ във видеоклипове.

Проучваниятa на природни образувания представляват специален случай (с оглед на геометричните и екологични условия) и са от голяма обществена значимост, тъй като тяхното опазване изглежда по- уязвимо по отношение на последвалите събития, фактори и процеси.