BG
 

3D лазерно сканиране

3D лазерните скенери правят пространствени измервания, т.е. генерират 3D облаци от точки, с данни за точните координати на заснетите повърхности и обекти. Накратко, 3D лазерното сканиране е начин за представяне точната големина и форма на физическите обекти в триизмерна виртуална реалност.

"АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД внедрява 3D лазерното сканиране при документиране на сгради, съоръжения, инсталации и инфраструктури в обществени и промишлени сектори, вкл. архитектура, археология, дигитални фабрики, опазване на околната среда и паметници на културата, роботика, корабостроене, строителни конструкции и други области на техниката.

"АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАТИЯ" ЕООД реализира проекти за 3D лазерно сканиране, с лазерен скенер FARO Focus 3D S-120.

Предимства на 3D лазерно сканиране спрямо другите технологии за заснемане:

1.Безконтактни измервания
 • Измерванията се извършват извън рисковите области.
 • Измерванията са възможни без спиране на работните процеси.
 • Проучвания на сложни обекти се правят и в трудно достъпни среди.
2.Намаляване на оперативните разходи
 • Не се налагат допълнителни измервания
 • Бързина и ефективност
3.Надеждност и точност на данните от измерванията.
 • Еднородна документация
 • Документиране на детайли : ръбове, фуги, свръзки и т.н.
 • Лесно изграждане на виртуална реалност.
 • Огромен обем информация за по – нататъшни анализи
 • Точно документиране за целите на планирането, строителство/реконструкции.
4.Повишаване на производителността.
 • Кратко време за измерване на място.
 • Усъвършенствано планиране на дейностите.
 • Използване на един и същи запис на данни за различни дейности.
 • Комуникация и икономия на време в процеса на планиране

Области на приложение на 3D лазерното сканиране:

 • Археология и опазване на културното наследство
 • Архитектура
 • Екзекутивни анализи и документация
 • Автомобилна индустрия / роботика
 • Откриване на колизии
 • Анализ на деформация
 • Дигитална фабрика
 • Фасилити мениджмънт
 • Разследвания на произшествия и криминални деяния
 • Опазване на природата
 • Корабостроене
 • Визуализация и симулация
 • Инженеринг в строителството и на промишлени предприятия
 • Сградни инсталации
 • Строителство на тунели