BG
 

3D лазерно сканиране

3D лазерните скенери правят пространствени измервания, т.е. генерират 3D облаци от точки, с данни за точните координати на заснетите повърхности и обекти. 3D лазерното сканиране е начин за представяне точната големина и форма на физическите обекти в триизмерна виртуална реалност.

"АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД внедрява 3D лазерното сканиране при документиране на сгради, съоръжения, инсталации и инфраструктури в обществени и промишлени сектори, вкл. архитектура, археология, дигитални фабрики, опазване на околната среда и паметници на културата, роботика, корабостроене, строителни конструкции и други области на техниката.

"АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД реализира проекти за 3D лазерно сканиране с лазерен скенер FARO Focus 3D S-120.

I. Предимства на 3D лазерно сканиране спрямо другите технологии за заснемане

1. Безконтактни измервания
 • Измерванията се извършват извън рисковите области.
 • Измерванията са възможни без спиране на работните процеси.
 • Проучвания на сложни обекти се правят и в трудно достъпни среди.
2. Намаляване на оперативните разходи
 • Не се налагат допълнителни измервания.
 • Бързина и ефективност.
3. Надеждност и точност на данните от измерванията
 • Еднородна документация.
 • Документиране на детайли: ръбове, фуги, свръзки и т.н.
 • Лесно изграждане на виртуална реалност.
 • Огромен обем информация за по – нататъшни анализи.
 • Точно документиране за целите на планирането. строителство/реконструкции.
4. Повишаване на производителността
 • Кратко време за измерване на място.
 • Усъвършенствано планиране на дейностите.
 • Използване на един и същи запис на данни за различни дейности.
 • Комуникация и икономия на време в процеса на планиране.

II. Oбласти на приложение на 3D лазерното сканиране

 • Археология и опазване на културното наследство.
 • Архитектура.
 • Екзекутивни анализи и документация.
 • Автомобилна индустрия / роботика.
 • Откриване на колизии.
 • Анализ на деформация.
 • Дигитална фабрика.
 • Фасилити мениджмънт.
 • Разследвания на произшествия и криминални деяния
 • Опазване на природата.
 • Корабостроене.
 • Визуализация и симулация.
 • Инженеринг в строителството и на промишлени предприятия.
 • Сградни инсталации.
 • Строителство на тунели.

III. Най-значими проекти

 • 2018 г / 3D лазерно заснемане на роботни станции в автомоблен завод, Сарагоса, Испания / OPEL ZAVISA - Auto Alsay S.L.
 • 2017 г. / 3D лазерно заснемане на галериите с праисторически рисунки в пещера "Магурата" край Видин / НАИМ - БАН и Министерство на културата.
 • 2015 г. / 3D лазерно заснемане на роботни станции в автомоблен завод, Рюселсхайм, Германия / GM-Opel AG.
 • 2014 г. / 3D лазерно сканиране, регистриране на скенове и CAD моделиране с цел реконструкция на съоръжения, Тускалуса, САЩ / Daimler AG.
 • 2013 г. / 3D лазерно заснемане на роботни станции в автомоблен завод, Зинделфинген, Германия / Daimler АG. 
 • 2013 г. / 3D лазерно сканиране и управление и участие в изпълнението на проект за реконструиране на производствена линия, Сарагоса, Испания / KUKA AG.
 • 2013 г. / 3D лазерно сканиране, 3D CAD моделиране и изчертаване на планове на фундаменти по проект на Форд, Валенсия (Испания) и Саарлуис (Германия) / Ford Motor Company.
 • 2013 г. / 3D лазерно скениране на производствена линия в Бремен, Германия / КUKA AG.
 • 2009 г. / Проект за архитектурно заснемане на обект „Зоологическа градина – София” / Столична община.
 • 2008 г. / Летище Франкфурт нa Maйн, Терминал А, Архитектурно заснемене чрез 3D лазерно скениране / Fraport АG.
 • 2004 г. / Проект за заснемане с 3D лазерен скенер на турбинна зала на ТЕЦ Марица Изток 2 / Тоshiba Corporation.