BG
 

3D CAD / BIM

Облакът от точки, получен от 3D лазерното сканиране, се използва за създаване на 3D CAD модели за различни приложения, в това число за инфраструктура/строителство/проектиране и реконструкции на съоръжения, инсталации/управление на активи/опазване на околната среда и паметници на културата/виртуални симулации. 3D CAD моделите на базата на триизмерни лазерни скенове представляват преобразуване на триизмерните облаци от точки във виртуална реалност, в резултат на което, например, една тръба вече не е само цилиндър, а част от система с параметри и различна семантична информация.

Екипът на "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД предоставя на потребителите подробни облаци от точки, което позволява 3D CAD моделиране на инфраструктури/сгради/съоръжения/инсталации в голямо разнообразие на бизнеса и публичните услуги, включително архитектурно заснемане с цел проектиране или създаване на екзекутивна документация, строителни конструкции, роботика и автоматични производствени линии, например: в автомобилната индустрия, корабостроителната промишленост, рафинерии, летища, тунелно строителство, електроцентрали, археология и опазване на културното наследство, и т.н.