BG
 

Научно-изследователска и развойна дейност

Чрез създаването на продуктово-технологични иновации фирмата е насочена към позициониране на силно конкурентния световен пазар на високотехнологични продукти и услуги и така да се осигури дългосрочно устойчиво икономическо развитие. Основната ни цел е да се открият и създадат нови знания относно научни и технологични теми, с цел разработването на стойностни нови продукти, процеси и услуги.

Още от основаването си "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД има заложена иновационна стратегия в своята мисия. В съответствие със своята корпоративна идентичност, компанията е участвала в множество изследователски проекти, посветени на различни приложения на 3D технологията за лазерно сканиране. Иновативните решения в областта на управлението на 3D лазерното сканиране, интеграцията на данни от 3D лазерното сканиране във фасилити мениджмънт системи и приложението на 3D лазерното сканиране в разследването на престъпления и произшествия, са станали част от корпоративното „ноу-хау“.

Аикюволушон България ЕООД е в състояние да предостави нови усъвършенствани решения на интердисциплинарни проблеми свързани с развитието на 3D технологията за лазерно сканиране.